הכונניות והארונות מיועדים לקלסר משרדי ,
ניתן לקבל בשתים, שלוש, ארבע , חמש, ושש קומות 
ניתן לקבל בעומקים 30 / 40 / 50 / 60 ס"מ 
כמו כן ניתן ליצר לפי מידות שונות 
כוורת סיגל 100/60/210H  
כוננית קלסרים
ורד
  80-30-210H +
דלתות  80 ונעילה
1
ארון דלתות פתיחה
לילך
200/40/130H
ארון דלתות פתיחה  
לילך
ונעילה 120/40/90H 
כוננית קלסרים
ורד
80-30-210H +
דלתות 120
 ונעילה 
כוננית קלסרים
ורד
80-30-207H 
כוורת 6 תאים 
סיגל
80-30-
130H
כוננית קלסרים 
ורד
160/30/90H 
כוורת 8 תאים 
 
סיגל
240/30/90H 

6

4
7

5

כוננית קלסרים
ורד
80/30/90H
כוננית קלסרים
ורד
80-30-130H
כוורת 4 תאים
 
סיגל
80-30-90H
כוורת 12 תאים
סיגל
120-30-170H

8

ארון קלסרים דלתות פתיחה
                   לילך
              80-40-210H 
9
כוורת 10 תאים 
סיגל
80-30-210H
כוורת 15 תאים
סיגל
120/30/210H

12

ארון דלתות פתיחה
  
רוני 
משולב זכוכית 120/40/210H ננעל
 
 ארון דלתות פתיחה 
לילך 
 240/30/240H ננעל
 
 ארון דלתות פתיחה 
לילך
160/37/87H+
ארון רוכב 80/37/120H ננעל 
ארון דלתות פתיחה 
 רוני
80/37/207H 
דלתות 80 ודלתות זכוכית ננעל 
ארון דלתות פתיחה 
רוני
120/40/210H + דלתות 80 ודלתות זכוכית ננעל 
ארון קלסרים דלתות פתיחה   לילך
80-40-90H
ארון קלסרים דלותות פתיחה  
לילך
120-40-130H
ארון  קלסרים דלתות פתיחה   לילך
120-40-170H

13

14

ארון דלתות הזזה
לירון
160/40/90H

41

ארון דלתות פתיחה
לילך
200/40/90H
ארון דלתות פתיחה  
לילך
160/40/90H 
ארון משולב דלתות פתיחה ותא פתוח
לילך
240/50/90H ננעל 

28

21

19

24

23

22

15

ארון לוקרים 
לילך
80/40/210H
דלתות פתיחה , חריץ דואר , ננעל 

20

ארון משולב דלתות פתיחה ודלתות הזזה
לילך + לירון + ורד
200/50/210H 
ארון דלתות פתיחה
לילך
400/40/90H
ארון דלתות פתיחה
לילך
480/50/130H + ארון רוכב 480/37/120H

15

16

29

31

22

38

ארון דלתות ההזה 
לירון
 240/40/90H
ארון דלתות ההזה 
לירון
 240/40/130H
ארון דלתות ההזה 
לירון
 240/40/210H
ארון משולב דלתות פתיחה וכוורת 
לילך + סיגל
400/40/210H 
ארון משולב דלתות פתיחה ודלתות הזזה 
לילך + לירון 
200/50/210H 

10

34

35

40

39

כוננית קלסרים 
ורד
200/30/90H 
כונניות ורד

2

3

כוורות סיגל

ארונות דלתות פתיחה לילך

11

17

18

ארון דלתות זכוכית רוני

ארון דלתות פתיחה 
 רוני
240/40/90H + דלתות 80 160/40/80H דלתות זכוכית ננעל 

25

26

ארונות דלתות הזזה 

27

30

32

33

ארונות משולבים בעיצוב לפי דרשית הלקוח 

ארון משולב דלתות פתיחה ומגירות 
דלתות מחורצות לאיורור מחשב 

לילך
220/50/90H ננעל 

36

ארון משולב דלתות פתיחה ומגירות  
לילך
140/60/90H ננעל 

37